Prawo pracy

Prawo pracy
Prawo pracy

Ofertę dotyczącą usług z zakresu prawa pracy, popartą doświadczeniem wynikającym z obsługi przedsiębiorstw oraz współpracą ze związkiem zawodowym, kieruję zarówno do pracodawców jak i do pracowników. Doświadczenie to pozwala mi na zaoferowanie Państwu rozwiązań sprawdzonych w praktyce. Dbam też o to, aby spory zostały rozwiązane możliwie na etapie pozasądowym.

Z powodzeniem reprezentuję Klientów w sprawach roszczeń, przedmiotem których jest:

 • wypowiedzenie umowy o pracę;
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy;
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w sposób dyscyplinarny;
 • przywrócenie do pracy;
 • odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę;
 • dyskryminacja w pracy i nierówne traktowanie;
 • mobbing;
 • uchylenie kary porządkowej;
 • wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych;
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • zapłata odprawy emerytalnej;
 • inne naruszenia przepisów prawa pracy.