Prawo karne

Prawo karne
Prawo karne

W sposób szczególny żywię zamiłowanie do tej materii. Zapewniam pomoc prawną w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karno - skarbowe oraz wykroczenia. Moja praktyka obejmuje także pomoc prawną w sprawach dotykających innych dziedzin prawa, a w szczególności przestępstw związanych z obrotem gospodarczym, rynkiem kapitałowym, nadużyciem zaufania - tzw. przestępczości gospodarczej. Prowadząc powierzoną mi sprawę przedstawiam optymalną taktykę działań mających na celu ochronę i obronę praw Klienta, gwarantując fachowe i merytoryczne wsparcie oraz pełną dyskrecję. Wiem, że sprawy karne bardzo często łączą się ze stresem oraz brakiem poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w trosce o Państwa komfort, skupiam się również na budowaniu zaufania oraz wzajemnej relacji. Taki model pracy nie tylko wpływa na komfort korzystania z usług kancelarii, ale również gwarantuje wysoką skuteczność podejmowanych działań.

Występuję w roli obrońcy (w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym), a także jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej – tzw. oskarżyciel posiłkowy. Reprezentuję także Klientów w sprawach o wykroczenia.

Świadczę pomoc w zakresie wszelkich przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym, kodeksie karnym - skarbowym oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z ustaw szczególnych, w szczególności:

 • przestępstw przeciwko wolności (groźby karalne, szantaż, stalking itp.);
 • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej itp.);
 • przestępstw przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, przemoc domowa, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji);
 • przestępstw związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami;
 • przestępstw przeciwko mieniu;
 • przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (bójka i pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka, aborcja, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia itp.);
 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (spowodowania wypadku w komunikacji, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego);
 • przestępczości zorganizowanej (udział w zorganizowanej grupie przestępczej);
 • przestępczości gospodarczej;
 • przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych (przekupstwo, płatna protekcja itp.);
 • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy itp.);
 • przestępstw przeciwko ochronie informacji (bezprawne uzyskanie informacji, niszczenie bądź uszkodzenie danych informatycznych, itp.).

   

W sprawach karnych bardzo często o wyniku procesu decyduje treść pierwszego przesłuchania i pierwszych czynności w sprawie. Warto więc już na tym etapie skonsultować się z adwokatem.