Prawo administracyjne

Prawo administracyjne
Prawo administracyjne

Praktyka zdobyta w sporach z organami administracji samorządowej oraz rządowej, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, pozwala mi z powodzeniem reprezentować Klientów podczas różnorodnych spraw z zakresu prawa administracyjnego.

Świadczę usługi w zakresie:

  • reprezentowania Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi;
  • sporządzania wniosków, skarg, odwołań i zażaleń;
  • uzyskania dla Klientów pozwoleń, koncesji lub licencji;
  • uzyskania odszkodowań za szkodę powstałą w wyniku bezprawnych decyzji administracyjnych.