Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka

W życiu każdego człowieka mogą pojawić się sytuacje powodujące utratę płynności finansowej. Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej pozwalają skutecznie oddłużyć konsumenta, a także powstrzymać działania windykatorów oraz toczące się postępowania komornicze i sądowe o zapłatę długu. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przeprowadzam analizę sytuacji prawno - finansowej osoby fizycznej planującej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Reprezentuję Klientów zarówno w toku postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak i po jej ogłoszeniu, kontrolując czynności syndyka.