Proces sądowy i windykacja należności

Proces sądowy i windykacja należności
Proces sądowy i windykacja należności

Klientom kancelarii zapewniam kompleksowe usługi związane z prowadzeniem sporu sądowego – od momentu wyboru strategii procesowej do prawomocnego zakończenia sprawy. Wiem, że każdy proces ma swoją specyfikę, dlatego też dobierając strategię działania opieram się na swoim doświadczeniu i proponuję rozwiązania, które to mogą zapewnić sukces. Współpracuję z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju. Pozwala mi to więc na sprawne prowadzenie postępowania egzekucyjnego.